Banan

För distanserna upp till 10 km är underlaget lätt preparerad skogsmark av normal elljusspår-typ i skog,
de är också lite bredare. De extra 5 km på 15 km banan, är mera naturlig skogsstig med korta inslag
av stenigt underlag. Detta eftersom man springer upp och nedför en rullstensås.

Nedan är banprofilen för 15 km, 10 km och 5km.

  • 15 km hela banprofilen
  • 10 km banan är de första 5 km (0-5 km) och de sista 5 km (10-15km).
  • 5 km banan är de första 2.5 km (0-2.5 km) och de sista 2.5 km (12.5-15km).

Banprofil 15 km

Copyright Örebro AIK 2009