Klubben

Örebro Allmänna IdrottsKlubb bildades 1964 och är en förening med inriktning mot löpning och triathlon. Klubben är medlem i Svenska Friidrottsförbundet och Triathlon-förbundet.

Värdegrund Örebro AIK

I Örebro AIK ska ett varmt och välkomnande klimat råda där alla blir sedda och där utveckling mot individuella mål främjas. Vi eftersträvar också en gedigen klubbkänsla som gör att det är kul och inspirerande att vara med i Örebro AIK. Våra nyckelord är bredd, glädje och framgång.

Bredd

I klubben ska det finnas plats för alla oavsett ambitionsnivå, allt från nybörjare till elit. Vi tror på utveckling inom klubben och att vi tillsammans skapar de förutsättningar för den klubbkänsla vi eftersträvar.

 Glädje

Ett varmt klimat där alla pushar och uppmuntrar varandra.  Vi tror att alla utvecklas och inspireras genom att träna och tävla gemensamt. Vi gläds över varandras framgångar och tror på att glädje föder glädje.

Framgång

Med framgång menar vi inte bara pallplatser på tävlingar utan all utveckling på både klubbnivå och individuell nivå är framgång. Vi fokuserar på det positiva och unnar också varandra framgång. Ett personligt rekord, en nyuppnådd distans på träning, ett ökat välmående eller att våga anmäla sig till ett lopp som man tidigare inte trodde var möjligt. Allt detta är framgång.

Arrangemang

Med bra stämning och mycket folk i klubben öppnas också möjligheter att arrangera tävlingar. Våra arrangemang är viktiga både för klubbens ekonomi och för marknadsföring. Genom att arrangera tävlingar har vi chansen att rekrytera nya medlemmar och sätta Örebro AIK på kartan. Vi är också övertygade om att det som nämns ovan är förutsättningarna för bra arrangemang. 

 

Copyright Örebro AIK 2009